عملکرد هفته نامه پیام سرمایه و صنعت از نگاه آمار

 

پيام سرمايه و صنعت ايران

فضاي  معرفي پروژه ها

با ارائه خدمات مشاوره اي

مرجع اطلاع رساني  سرمايه گذاري

وسعت انتشار:

پیام سرمایه و صنعت ایران به صورت الکترونیک برای طیف وسیعی از خوانندگان خود منتشر میگردد که با توجه به نحوه و سهولت در اطلاع رسانی، هر هفته به مقدار آن افزوده میشود.

در حال حاضر پیام سرمایه و صنعت ایران برای 2000 نفر از سرمایه گذاران ثبت شد در سیستم ارسال شده و همچنین برای قریب به 30000 نفر از مدیران صنایع دولتی و خصوصی، مدیران بانکها و موسسات مالی و اعتباری، نهادها و سازمانهای دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی اطلاع رسانی میگردد.

این وسعت انتشار فضایی را مهیا میکند تا بتوان در محیطی تخصصی به معرفی و ارائه طرحها و پروژه ها و ایده های سرمایه گذاری پرداخت.

نگاه آماری از توان و عملکرد پیام سرمایه و صنعت ایران تاکنون:

هدف ما حمایت از :

فکر ایرانی

کالای ایرانی

خدمات ایرانی

و در نهایت تولید ایرانی است.

امید است بتوانیم به کمک یکدیگر در راه ارتقای فرهنگ کارآفرینی و به کارگیری سرمایه در کنار دانش و تجربه متخصصان و صاحبان ایده و دانش، در مسیر پیشرفت گام برداریم.