راهنمای فرم سرمایه گذار: (پرسشنامه سرمایه گذار)

 توجه: تکمیل گزینه های ستاره دار شامل ( میزان و مبلغ سرمایه گذاری، موضوع سرمایه گذاری، نحوه سرمایه گذاری و میزان سود مورد انتظار) الزامی بوده و تکمیل سایر گزینه ها، برای حصول نتیجه گیری بهتر سرمایه پذیرها میباشند.

1-میزان و مبلغ سرمایه گذاری: در چه محدوده و مقداری تمایل به سرمایه گذاری دارم.

2-نوع پروژه: پروژه در چه گروهی قرار داردمثلا صنعت ، تجارت و کشاورزی و ...

پروژه خاص: میخواهم در یک پروژه ، واحد تولیدی یا اقتصادی سرمایه گذاری کنم.

غیر پروژه(عادی):میخواهم  در موضوعی به غیر از پروژه اقتصادی بسته به پیشنهاد سرمایه گذار مانند خرید کالا یا یک معامله یا... سرمایه گذاری کنم.

3- موضوع سرمایه گذاری:تمایل به سرمایه گذاری در موضوعات (نشان داده شده ) را دارم.

4-وضعیت پروژه: سرمایه گذاری در پروژه خاص یکی از حالتهای زیر را شامل میشود که سرمایه گذار به دلخواه میتواند هر کدام از انها را انتخاب نماید.

الف -ایجادی:پروژه ای که در مرحله طراحی و یا ایده و ابتکاری نو است و احداث و راه اندازی  آن بزودی و با تزریق سرمایه شروع خواهد شد.

ب توسعه: پروژه در حال بهره برداری است سرمایه گذاری در آن موجب ارتقاء و توسعه پروژه میگردد.

پ -در حال اجرا: پروژه به جهت تامین مواد اولیه یا سرمایه در گردش نیاز به سرمایه دارد و در حال حاضرفعال است.

نوع سرمایه گذاری:

عام: میخواهم و تمایل دارم  با اشخاص دیگری نیز در این پروژه سهیم باشم و به طورمشترک سرمایه گذاری نمایم.

خاص:به تنهایی تمایل به سرمایه گذاری دارم.

نحوه سرمایه گذاری:

الف:مشارکت: تمایل دارم در پروژه اقتصادی مربوطه با سرمایه پذیر مشارکت کرده و به نوعی شریک شوم.

خرید سهام:به میزان سرمایه ای که در پروژه وارد میکنم،سهام شرکت یا موسسه مربوطه بنام من شده و در سود زیان پروژه شریک خواهم شد.

1-    مشارکت در مدیریت طرح:علاوه بر دارا بودن سهام عضو هیئت مدیره شرکت مربوطه نیز خواهم بود تا در تصمیم گیری های اتی پروژه نقش داشته باشم.

2-    خرید کامل پروژه:کل پروژه را میخرم و بسته به نوع تفاهم ، سرمایه پذیر به عنوان پیمانکار در پروژه باقیمانده یا کلا" از آن خارج میگردد.

ب:تضامنی: در پروژه به عنوان سهامدار یا تصمیم گیرنده نقشی نخواهم داشت و صرفا" با دریافت ضمانت باز پرداخت از طرف سرمایه پذیر اقدام به سرمایه گذاری مینمایم.

 محدوده مکانی پیشنهادی سرمایه گذار :با انتخاب یک مکان و استفاده از کلیدکنترل ctrl میتوان مکانهای دیگری را نیز به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری انتخاب نمود.

 محدوده مکانی تضامین: با انتخاب یک مکان و استفاده از کلید(کنترل) crtl میتوان مکانهای دیگری را نیز به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری انتخاب نمود.  

مدت زمان انتظار وجستجو در سایت:با انتخاب زمان انتظار، این اجازه به برنامه داده میشود که تا چه زمانی در جستجوی سرمایه پذیر یا پروژه مورد دلخواه بگردد.

 برای طرح سوالات احتمالی هنگام تکمیل فرم میتوانید با کارشناسان پشتیبانی سایت از قسمت (تماس با ما ) ارتباط برقرار نمایید.